bino205 azot ve potasyum içeriğine sahip çiçeklenme ve meyve tutumunu artırma amaçlı kullanılan sıvı formdaki bir organik gübredir.

Çiçeklenme başlangıcından hasat sonuna kadar uygulanan bino205, bitkide çiçek ve meyve sayısının artmasına katkı sağlamaktadır.

bino205, azot ve potasyum içeriği sayesinde daha çok mahsulün hasat edilmesi hususunda iyi bir performansa sahiptir.
a
a
a
GARANTİ EDİLEN İÇERİKw/w
Organik Madde%25
Organik Azot%2
Organik Karbon%10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)%5
Toplam Serbest Aminoasitler%10
pH Aralığı4-6
  
bino2051lt
bino205 azot ve potasyum içeriğine sahip çiçeklenme ve meyve tutumunu artırma amaçlı kullanılan sıvı formdaki bir organik gübredir.

Çiçeklenme başlangıcından hasat sonuna kadar uygulanan bino205, bitkide çiçek ve meyve sayısının artmasına katkı sağlamaktadır.

bino205, azot ve potasyum içeriği sayesinde daha çok mahsulün hasat edilmesi hususunda iyi bir performansa sahiptir.
a
a
a
GARANTİ EDİLEN İÇERİKw/w
Organik Madde%25
Organik Azot%2
Organik Karbon%10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)%5
Toplam Serbest Aminoasitler%10
pH Aralığı4-6
  
bino2051lt