binoK10 zengin potasyum içeriğine sahip sıvı formda organik bir gübredir.
Çiçeklenme döneminden itibaren hasat bitimine kadar kullanılan binoK10, bitkide meyve tutumunu artırıcı ve meyveyi büyütücü roller üstlenmektedir.
Zengin organik potasyum içeriğine sahip olması ve bitkinin potasyum emilimini kolaylaştırıcı doğal aracıları da içermesi dolayısıyla binoK10, standart potasyum gübrelerine kıyasla daha yüksek performans göstermektedir.

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİKw/w
Organik Madde%15
Organik Azot%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)%10
pH Aralığı6-8
  
binoK10 zengin potasyum içeriğine sahip sıvı formda organik bir gübredir.
Çiçeklenme döneminden itibaren hasat bitimine kadar kullanılan binoK10, bitkide meyve tutumunu artırıcı ve meyveyi büyütücü roller üstlenmektedir.
Zengin organik potasyum içeriğine sahip olması ve bitkinin potasyum emilimini kolaylaştırıcı doğal aracıları da içermesi dolayısıyla binoK10, standart potasyum gübrelerine kıyasla daha yüksek performans göstermektedir.
GARANTİ EDİLEN İÇERİKw/w
Organik Madde%15
Organik Azot%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)%10
pH Aralığı6-8
binok101lt
binoK10 zengin potasyum içeriğine sahip sıvı formda organik bir gübredir.
Çiçeklenme döneminden itibaren hasat bitimine kadar kullanılan binoK10, bitkide meyve tutumunu artırıcı ve meyveyi büyütücü roller üstlenmektedir.
Zengin organik potasyum içeriğine sahip olması ve bitkinin potasyum emilimini kolaylaştırıcı doğal aracıları da içermesi dolayısıyla binoK10, standart potasyum gübrelerine kıyasla daha yüksek performans göstermektedir.

 

GARANTİ EDİLEN İÇERİKw/w
Organik Madde%15
Organik Azot%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)%10
pH Aralığı6-8
  
binoK10 zengin potasyum içeriğine sahip sıvı formda organik bir gübredir.
Çiçeklenme döneminden itibaren hasat bitimine kadar kullanılan binoK10, bitkide meyve tutumunu artırıcı ve meyveyi büyütücü roller üstlenmektedir.
Zengin organik potasyum içeriğine sahip olması ve bitkinin potasyum emilimini kolaylaştırıcı doğal aracıları da içermesi dolayısıyla binoK10, standart potasyum gübrelerine kıyasla daha yüksek performans göstermektedir.
GARANTİ EDİLEN İÇERİKw/w
Organik Madde%15
Organik Azot%1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)%10
pH Aralığı6-8
binok101lt