MAP Gübresi: Toprak Verimliliğini Artıran Güçlü Bir Tarım Çözümü

 

Tarım sektörü, dünya genelinde gıda üretiminin temelini oluşturan kritik bir endüstridir. Bu alanda kullanılan gübreler, bitkilerin sağlıklı büyümesini ve yüksek verimli hasat elde edilmesini sağlamak adına hayati bir rol oynar. Bu makalede, tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan MAP (Monoamonyum Fosfat) gübresini detaylı bir şekilde ele alacağız. MAP gübresinin özellikleri, avantajları ve tarımdaki etkileri, modern tarım uygulamalarının vazgeçilmez bir unsurunu oluşturur.

 

MAP Gübresinin Tanımı:

Monoamonyum fosfat (MAP), bitkilerin ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri olan azot ve fosforu içeren bir gübre türüdür. (NH4)H2PO4 kimyasal formülüne sahip olan bu bileşik, genellikle taneli formda bulunur ve toprakla kolayca karışabilir. MAP, özellikle topraktaki fosfor eksikliğini gidermek ve bitkilerin gelişimini teşvik etmek için tercih edilir.

 

 

MAP Gübresinin Avantajları:

1. Fosfor ve Azot İçeriği: MAP gübresi, bitkilerin kök gelişimi, çiçeklenme ve meyve oluşturma süreçlerinde kritik olan yüksek miktarda fosfor ve azot içerir. Bu, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini teşvik eder ve ürün verimini artırır.

2. Hızlı Emilim: MAP, su içinde çözünebilen bir gübre türüdür, bu da bitkiler tarafından hızla emilebilir olması anlamına gelir. Bu özellik, gübrenin etkisinin daha hızlı görülmesine olanak tanır.

3. Toprak pH Düzenleme: MAP, toprak pH’ını düzenleme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, toprağın optimum pH seviyesinde olmasını sağlayarak bitkilerin daha iyi büyümesine katkıda bulunur.

4. Depolama ve Taşıma Kolaylığı: Taneli formdaki MAP, depolama ve taşıma süreçlerinde pratiklik sağlar. Bu, çiftçilere kullanımı kolay bir gübre çeşidi sunar.

 

 

MAP Gübresinin Tarımsal Kullanımı:

MAP gübresi genellikle mısır, buğday, pamuk, soya fasulyesi gibi birçok tarım ürününde kullanılır. Fosfor ve azot içeriği, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamada etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca, toprakta fosfor eksikliği olan alanlarda özellikle etkilidir.

 

 

Sonuç:

MAP gübresi, tarım sektöründe toprak verimliliğini artırmak ve kaliteli ürün elde etmek için önemli bir araçtır. Fosfor ve azot içeriği, bitkilerin sağlıklı bir büyüme sürecinden geçmelerine yardımcı olarak çiftçilere daha yüksek verim ve kaliteli hasat sağlar. MAP, modern tarımın vazgeçilmez bir bileşeni olarak gelecekte de tarım alanında önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Çiftçilerin, doğru dozlarda ve uygun koşullarda MAP gübresini kullanarak sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri, verimliliği artırmaları ve topraklarını daha verimli hale getirmeleri için önemlidir.

 

Binotem Gübre, dünyanın farklı noktalarındaki MAP gübresi üreten fabrikalar ile anlaşmalara sahiptir. Bu fabrikalarda anlaşmaları dahilinde fason ürünler ürettirmektedir. Binotem adına üretilen MAP gübresinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

Ürün Analizi
Besinİçerik
P2O561%
P27%
N total12%
N-NH412%

 

Suda çözünürlük

MAP’ın suda çözünürlüğü, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, su sıcaklığının artışı ile önemli ölçüde güçlenir.

Su sıcaklığı (ºC)0 (ºC)10 (ºC)20 (ºC)30 (ºC)40 (ºC)
Suda çözünürlük (g/100g su)22.729.537.446.456.7